De oorsprong van de Tarot is gehuld in mysterie, met verschillende theorieën en speculaties die het ontstaan, de makers en de overlevering ervan betwisten. Ongeacht de exacte oorsprong, heeft de symboliek van de tarot diepe wortels in het verleden en vertakt zich naar diverse symbolische systemen, mythologieën en filosofieën. Hoewel de historische achtergrond boeiend is, ligt mijn focus op wat je met de tarot kunt doen in het hier en nu. Desalniettemin is enige basiskennis over de opbouw en structuur van de tarot nuttig. In dit artikel neem ik je mee door wat ik beschouw als de essentiële elementen.

Wat is Tarot?

Het woord “tarot” is afgeleid van “tao”, wat weg of bron betekent. De tarotkaarten representeren afzonderlijk de verschillende fasen van onze levensreis. Deze kaarten vormen samen een verhaal waarin jij de hoofdrol speelt, gesymboliseerd door archetypische afbeeldingen die je levensweg weerspiegelen. Archetypen zijn universele patronen of levensthema’s die iedereen gemeenschappelijk heeft, zoals de moeder, de vader, het kind, de strijder en de geliefde.

atmaan tarot reading

Verschillende Tradities

Er zijn drie hoofdtradities binnen de tarotdecks: Marseille, Thoth en Rider-Waite Smith (RWS). Hoewel RWS momenteel het meest bekend en gebruikt is, hebben ze allemaal subtiele verschillen in symboliek en naamgeving. Het is handig om bij één systeem te blijven tijdens het leren, om verwarring te voorkomen.

Opbouw van het Tarotdeck

Een standaard tarotdeck bestaat uit 78 kaarten, verdeeld in de Grote Arcana (22 kaarten) en de Kleine Arcana (56 kaarten). De Grote Arcana vertegenwoordigt belangrijke levensveranderingen, terwijl de Kleine Arcana alledaagse gebeurtenissen symboliseert. De Kleine Arcana is verder onderverdeeld in vier “suits” (zwaarden, staven, kelken en pentakels), elk met een eigen element en symboliek.

Het Complete Plaatje

Elke kaart heeft een specifieke betekenis, maar de interpretatie krijgt diepgang door de context van de legging. De positie van een kaart ten opzichte van andere kaarten beïnvloedt de interpretatie ervan. Lijnen, overeenkomsten en centrale thema’s in de kaarten voegen een extra dimensie toe aan de lezing.

Ontelbare Variaties

Naast de verschillende tradities en legmethoden zijn er ontelbare variaties van tarotdecks, variërend van The Simpsons tot kattendeks. De keuzemogelijkheden lijken eindeloos, maar de onderliggende structuur van de tarot blijft consistent. Afwijkingen van de indeling maken het formeel geen tarot, maar eerder een orakeldeck.

Of je nu kiest voor de traditionele Rider-Waite Smith of een andere variant, de tarot biedt een veelzijdig en diepgaand instrument om inzicht te krijgen in jezelf en je levenspad. Het is een reis door symboliek, archetypen en persoonlijke reflectie die de deur opent naar diepere lagen van begrip en bewustzijn.

atmaan tarot

Similar Posts